Çalıştırılan çocuk sayısı 160 milyona ulaştı

  • 13:48 10 Haziran 2021
  • Dünya
 
İSTANBUL - UNICEF ve İLO, çalışmak zorunda bırakılan çocuklara dair yayınladıkları raporda dünyada çalıştırılan çocuk sayısının önceki yıllara göre artış gösterdiğini ve 160 milyona ulaştığına dikkati çekti. 
 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) her dört yılda bir çalışmak zorunda bırakılan çocuklara dair hazırladığı rapor göre çalıştırılan çocuk sayısı 160 milyona ulaştı. Sonuçları bugün kamuoyuna açıklanan yeni raporda yıllardır azalan çalıştırılan çocuk sayısının yeniden artışa geçtiği kaydedildi.
 
Raporlara göre, 2000 ile 2016 yılları arasında dünyadaki çalıştırılan çocuk sayısı 94 milyon azaldı. Çalıştırılan çocukların nüfusa oranı da bu süre içerisinde azaldı. 2020 yılında ise çalıştırılan çocukların nüfusa oranı 2016 yılındaki seviyeye hemen hemen yakın olarak ölçüldü.
 
2022 sonunda 9 milyon artacak
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore "Çocuk işçiliğini sona erdirme mücadelesinde zemin kaybediyoruz" dedi. Covid-19 salgının olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Direktör, salgın nedeniyle yoksulluk artışına yönelik tahminlerin doğru çıkması halinde 2022 yılı sonu itibarı ile 9 milyon çocuk daha çalışmak zorunda bırakılacağını belirtti. 
 
İstatistik modellemeler ise bu sayının çok daha yüksek olabileceğini ortaya koyuyor. UNICEF'in istatistik uzmanı Claudia Cappa, tasarruf önlemleri ve diğer faktörler nedeniyle çalıştırılan çocukların sayısının gelecek yılın sonuna kadar 46 milyon daha artabileceği uyarısında bulundu.
 
Rapora göre 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar, çalışan çocukların yarısından fazlasını oluşturuyor. Çalıştırılan çocukların üçte ikisi erkek, ev içi çalışmanın dikkate alınması halinde ise kız çocuklarının oranı daha da artıyor.
 
Sahraaltı Afrika’daki çocukların durumu
 
UNICEF ve ILO raporda özellikle Sahraaltı Afrika'daki çocukların durumuna dikkat çekti. Yaklaşık 16 milyon 600 binlik artışla çalıştırılan çocukların sayısındaki en büyük artış bu bölgede kaydedildi. Bölgedeki krizler, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma tedbirlerinin artışta rol oynadığı belirtildi. Sahraaltı Afrika ülkelerinde 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık dörtte biri çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu oran Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 2,3 olarak ölçüldü.
 
Çocuklar en fazla tarımda çalıştırılıyor
 
Çocukların çalıştırıldığı sektörlerin başında ise rapora göre tarım geliyor. 112 milyon ile dünyada çocukların yaklaşık yüzde 70'i tarımda çalıştırılıyor. Yüzde 20'lik bir kesim hizmet sektöründe yüzde 10 ise endüstride istihdam ediliyor.
 
Rapora göre tehlikeli iş kollarında çalışan 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların sayısı 2016-2020 arasında 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi. Çocukların güvenlik, beden ve ruh sağlığını tehlikeye sokan işler bu kapsama giriyor.